ความจริงของการคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่คุณต้องรู้

0
1114
savings_interest

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต

        ใครที่คิดอยากจะทำบัตรเครดิต หรืออยากมีบัตรเครดิตไว้ใช้สักใบแล้ว ต้องนึกถึงเรื่องดอกเบี้ยบัตรเครดิตด้วย เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมากังวลใจทีหลังว่า ดอกเบี้ยมันสูงเกินไป คงใช้หนี้ทางธนาคารไม่หมด ซึ่งทั้งหมดก็เป็นสามารถที่ทำให้เกิดเป็นหนี้ก้อนใหญ่ ที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดตามมา ซึ่งมาจากการที่เราไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วเขาคิดดอกเบี้ยอย่างไรนั่นเอง เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จะรอช้าทำไมล่ะ เราจะพาทุกท่านไปดูว่าความจริงของการคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต ซึ่งเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอน ซึ่งการคำนวณดอกเบี้ยนั้น แบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้

         1. ดอกเบี้ยส่วนแรก ซึ่งดอกเบี้ยบัตรเครดิตส่วนแรกนี้จะคิดเป็น 20%โดยคิดจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ได้บันทึกรายการจนถึงวันสรุปยอดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่ที่เราได้ทำการบันทึกรายการกับธนาคารไปจนถึงวันที่มาจ่ายและสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเป็นดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ทำให้ใครหลาย ๆ คนเคยเข้าใจผิดในส่วนนี้กันมาก  

         2. ดอกเบี้ยส่วนที่สองดอกเบี้ยบัตรเครดิต ส่วนที่สองนี้ก็คิดเป็น 20% เช่นเดียวกันกับดอกเบี้ยส่วนแรก โดยจะคิดจากยอดคงค้างที่คุณมี ตั้งแต่วันที่ได้ทำการชำระขั้นต่ำจนถึงวันสรุปยอดค่าใช้จ่ายเดือนถัดไป และก็เป็น”ดอกเบี้ยบัตรเครดิต”อีกส่วนที่ทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยในส่วนนี้เช่นกัน

ข้อแนะนำเกี่ยวกับดอกเบี้ยบัตรเครดิต

        คุณควรจะชำระดอกเบี้ยบัตรเครดิตให้ครบตามจำนวน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ไม่เป็นหนี้ก้อนโตในภายหลัง และถ้าหากไม่สามารถชำระครบเต็มจำนวนได้จริง ๆ แนะนำให้ชำระเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดชำระหนี้ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงเวลา

         จะเห็นได้ว่า หากเรารู้จักวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตแล้ว จะทำให้เรารู้ว่า จะจัดการเรื่องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอย่างไร ไม่ให้ตัวเองเป็นหนี้ก้อนโต และสามารถเลือกชำระค่าบัตรเครดิตได้อย่างเหมาะสม ไม่เดือดร้อนตนเองและคนอื่น ซึ่งผู้เขียนแนะนำว่าหากคุณไม่มีเงินจริง ๆ ก็ให้จ่ายขั้นต่ำไปก่อน เพื่อรักษาการชำระหนี้ที่ตรงต่อเวลาไว้ และทำให้ไม่เสียค่าธรรมเนียมที่ชำระหนี้ล่าช้าอีกด้วย