คัมภีร์ขั้นที่ 2 ทราบวัตถุประสงค์การสมัครบัตรเครดิตของคุณเอง

0
1440
ทราบวัตถุประสงค์การสมัครบัตรเครดิตของคุณเอง

อยากทำบัตรเครดิต ต้องทราบวัตถุประสงค์การสมัครบัตรเครดิตของคุณ

ในขั้นตอนของการสมัครบัตรเครดิตขั้นนี้คุณควรจะทราบวัตถุประสงค์ของตนเองให้แน่ชัดว่า ต้องการสมัครบัตรเครดิตไปเพื่ออะไร และการทำบัตรเครดิตใบนั้นเมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตมาแล้ว จะใช้เป็นประโยชน์เพื่อคุณได้อย่างไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบัตรเครดิตจะถูกใช้แทนการใช้จ่ายเงินสด ในรูปแบบหลักๆ ได้แก่

  • ใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้า และค่าบริการแทนเงินสด

สมัครบัตรเครดิตเพื่อใช้งานทั้งในรูปแบบการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านค้าโดยทั่วไปที่ใช้เครื่องรูดบัตรเครดิต หรือการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านค้าทางอินเตอร์เน็ตออนไลน์ (e-commerce)  หรือชำระค่าบริการโดยการตัดวงเงินบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติเป็นงวดประจำ เช่น การตัดชำระค่าไฟฟ้า เป็นรายเดือน  การชำระค่าประกันชีวิตเป็นรายเดือน  เป็นต้น  โดยธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต จะกำหนดให้มีระยะเวลาเครดิตปลอดดอกเบี้ยซึ่งมักอยู่ในช่วง 45 วัน – 60 วัน  ขึ้นอยู่กับนโยบายการให้เครดิตของแต่ละธนาคารสำหรับกรณีที่คุณชำระเต็มจำนวนเงินเมื่อครบวันกำหนดชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต   แต่หากคุณเลือกการชำระเงินเป็นแบบชำระขั้นต่ำ (ประมาณ 10% ของยอดใช้จ่ายตามรอบบัญชี)  คุณจะถูกคิดดอกเบี้ยการใช้บัตรเครดิตตามยอดการใช้จ่ายโดยนับย้อนไปตั้งแต่วันที่ใช้จ่ายบัตรเครดิต ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราร้อยละ 20 ต่อปี  ถูกคำนวณมาจาก  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี (เพดานสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด)  รวมกับค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต  คิดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี   รวมกันแล้วคือร้อยละ 20 ต่อปี  (แต่เพื่อให้ง่ายในการสื่อสาร โดยทั่วไปจึงเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต คือร้อยละ 20 ต่อปี)

บัตรเครดิต-ถอนเงินสด

  • ใช้บัตรเครดิตสำหรับเบิกถอนเงินสด

ซึ่งการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิตนั้น คุณจะถูกคิดดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันแรกที่คุณ เบิกถอนเอามาใช้จ่าย ในอัตราสูงสุด ไม่เกิน ร้อยละ 20 ต่อปี  นอกจากนี้คุณยังถูกชาร์จค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินที่คุณเบิกถอนด้วย (เช่น กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม 1,000 บาท  คุณจะถูกชาร์ทค่าธรรมเนียม 30 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ถูกคิด VAT 7% ด้วย (เป็นเงินค่า Vat 2.1 บาท) ดังนั้น คุณจะถูกชาร์ทเข้าไปในการใช้บัตรเครดิตเบิกถอนเงินสดครั้งนี้ รวม 32.1 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยที่จะถูกคิดเพิ่มจากยอดเงินที่คุณกดจากวงเงินบัตรเครดิตไปอีก ร้อยละ 20 ต่อปี)

  • ใช้บัตรเครดิต เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

สำหรับการใช้บัตรเครดิต ในรูปแบบอื่นๆ นั้น ผู้ถือบัตรจะใช้งานได้ อาจขึ้นอยู่กับบริการที่ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตจัดเตรียมไว้ให้ รวมถึงโปรโมชั่นการใช้บัตรเครดิตที่แต่ละธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต เป็นผู้ส่งเสริมออกมา เช่น ผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการ ซึ่งในปัจจุบันเราจะพบเห็นโปรโมชั่นใช้บัตรเครดิต ผ่อน 0% 10 เดือนอยู่เป็นจำนวนมาก บัตรเครดิตจึงได้รับความนิยมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เช่นเดียวกัน    ทำบัตรเครดิตเพื่อได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าในอัตราพิเศษหรือใช้เป็นบัตรแสดงสิทธิพิเศษ ต่างๆ จากสถาบันหรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต เช่น บริการจอดรถฟรีในห้างสรรพสินค้า จองสิทธิพิเศษ ในการเข้าใช้บริการพิเศษ เป็นต้น

ติดตามอ่านขั้นตอนที่เหลือได้ที่นี่

คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ

เรียบเรียงโดย : เว็บ  www.finfavor.com

ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต