คัมภีร์ขั้นที่ 3 ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสมัครบัตรเครดิต

0
1111
คัมภีร์ขั้นที่ 3 ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสมัครบัตรเครดิต

ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ที่คุณต้องการสมัครบัตรเครดิต

เมื่อคุณทราบวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตของคุณแล้ว ต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่คุณต้องการสมัครว่า คุณจะเลือกสมัครบัตรเครดิตประเภทใดที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ และจะเลือกสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิตใด

โดยทั่วไปในเมืองไทยหากคุณต้องการสมัครบัตรเครดิตจะมียี่ห้อบัตรเครดิตให้คุณเลือกหลายแบรนด์ ได้แก่  VISA , MasterCard , JCB , American Standard (AMEX)  และ Union Pay  ซึ่งแต่ละแบรนด์บัตรเครดิตจะมีคุณสมบัติการใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และสิทธิประโยชน์ประกอบบัตรเครดิตแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตแบรนด์นั้นได้ออกร่วมกับธนาคารหรือสถาบันการเงินใดด้วยกัน   แล้วคุณในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ต้องการสมัครบัตรเครดิตจะรู้ได้อย่างไรว่าบัตรเครดิตแต่ละใบนั้นมีคุณสมบัติและสิทธิพิเศษอย่างไรบ้าง

ช่องทางการสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติและการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

ปัจจุบันนี้ไม่ยากเลยเนื่องการสมัครบัตรเครดิตมีอยู่หลายช่องทางทั้งการสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติและการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์  คุณจึงสามารถหาข้อมูลสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตใบที่ต้องการสมัคร จากหลากหลายช่องทาง เช่น

  • จากใบสมัครบัตรเครดิตของธนาคาร
  • จากเว็บไซต์ธนาคารที่ให้ข้อมูลบัตรเครดิตใบที่คุณต้องการสมัคร ซึ่งอาจรับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ไปด้วยกัน
  • จากเซลล์หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ชักชวนคุณสมัครบัตรเครดิต
  • โทรติดต่อสอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้า Call Center ของธนาคารที่เราสนใจสมัครบัตรเครดิต
  • เข้าเว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีบริการรับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์พ่วงให้คุณด้วย

นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐมีความตระหนักถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนผู้บริโภคโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กระทบต่อผู้คนในวงกว้าง ธนาคารแห่งประเทศไทย  จึงได้ออก แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (banking products)  เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดที่สำคัญในด้านการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยได้ให้ความสำคัญกับหลักการ 5 ข้อ ได้แก่

  • การเปิดเผยข้อมูลควรทันต่อเวลาและเป็นปัจจุบัน
  • ชัดเจนและตรงประเด็น
  • ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
  • เน้นข้อมูลที่สำคัญ
  • สามารถนำไปเปรียบเทียบได้

ซึ่งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะจัดทำตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตไว้ให้ผู้สนใจสมัครบัตรเครดิตได้ทำการอ่านศึกษารายละเอียดก่อนเปรียบเทียบข้อมูลและตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารต่อไป

นอกจากนั้นแนวนโยบายนี้ ยังกำหนดรายละเอียดให้รวมไปถึงควรมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทำสัญญา ขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทำสัญญา และระหว่างที่สัญญาของผลิตภัณฑ์นั้นมีผลบังคับใช้เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะรายย่อยมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสถานะและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตน

เมื่อคุณได้ศึกษาข้อมูลบัตรเครดิตหรือเปรียบเทียบบัตรเครดิตที่คุณสนใจและมีเป้าหมายสรุปที่จะเลือกสมัครบัตรเครดิตใบใดกับธนาคารได้แล้ว คัมภีร์ขั้นต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดที่สำคัญที่คุณต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อติดต่อทำบัตรเครดิตกับธนาคารต่อไป

ติดตามอ่านขั้นตอนที่เหลือได้ที่นี่

คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ

เรียบเรียงโดย : เว็บ  www.finfavor.com

ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต