คัมภีร์ขั้นที่ 6 ช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิต (สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ และปกติ)

0
1989
คัมภีร์ขั้นที่ 6 ช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิต (สมัครบัตรเครดิตออนไลน์)

ทางเลือกช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิต (สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ / สมัครทั่วไป)

จาก 5 ขั้นหลักที่ผ่านมา  เมื่อคุณเตรียมตัวพร้อมในการสมัครบัตรเครดิตแล้ว  ถึงขั้นนี้จะเป็นการอธิบายว่าคุณต้องสมัครบัตรเครดิตที่ไหน สมัครบัตรเครดิตกับใคร และมีการรับสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ และสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ช่องทางสมัครบัตรเครดิตช่องไหนเร็วช่องทางไหนใช้เยอะใช้เวลานาน แล้วแต่ละธนาคารใช้เวลาการสมัครบัตรเครดิตตั้งแต่ยื่นเอกสารจนถึงได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต และได้รับบัตรเครดิตไปใช้งาน ใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน?

หลายคนอาจจะพึ่งเคยสมัครบัตรเครดิตเป็นครั้งแรก อาจจะพบปัญหาเหล่านี้จากข้อมูลการสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ และ”สมัครบัตรเครดิตออนไลน์” เช่น

 • สมัครบัตรเครดิตที่สาขาธนาคารเพียงช่องทางเดียวได้หรือไม่?
 • มีเจ้าหน้าที่จากธนาคารโทรมาชักชวนให้สมัครบัตรเครดิตแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าโทรมาจากธนาคารจริง? ไปเที่ยวในห้าง แล้วเจอบู้ธรับสมัครบัตรเครดิตจะสามารถสมัครบัตรเครดิตได้เลยหรือไม่?
 • เพื่อนหรือคนรู้จักชักชวนให้ไปสมัครบัตรเครดิตด้วย?
 • มีตัวแทนของธนาคารที่รับสมัครบัตรเครดิต จะสามารถฝากเอกสารสมัครบัตรเครดิตกับเขาได้หรือไม่?
 • ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้รับการแพร่หลายมากขึ้นมีช่องทางหรือเว็บไซต์ที่รับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ก็เยอะแล้วช่องทางไหนล่ะที่เป็นช่องทางที่จะสามารถสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้จริง

จากคำถามข้างต้น จึงขอสรุปเป็นภาพรวมว่าช่องทางการสมัครบัตรเครดิตนั้นมีอยู่หลากหลายโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจจะมีช่องทางเพื่อรับสมัครบัตรเครดิตมากน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถหรือการให้ความสำคัญกับช่องทางต่างๆในการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งโดยทั่วไปธนาคารใหญ่ๆก็จะมีช่องทางสมัครบัตรเครดิตที่ครอบคลุมอยู่แล้วเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทำบัตรเครดิตได้อย่างทั่วถึง

ช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิต

 1. สมัครบัตรเครดิตผ่านสาขาของธนาคาร

โดยผู้ที่สนใจทำบัตรเครดิตสามารถยื่นใบสมัครสมัครผ่านสาขาธนาคารทั้งที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือตั้งอยู่บนทำเลหลักต่างๆ  สาขาธนาคารเหล่านี้จะเป็นช่องทางในการรับสมัครบัตรเครดิตจากผู้ที่สนใจซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารการสมัครบัตรเครดิตทั้งหลายจะถูกเก็บไว้ที่ธนาคารและส่งต่อไปยังศูนย์บัตรเครดิตของแต่ละธนาคารโดยตรง ธนาคารไหนที่มีสาขาเยอะก็จะเป็นข้อได้เปรียบว่ามีช่องทางในการทำบัตรเครดิตมากตามไปด้วย ลูกค้าหรือผู้สนใจสมัครบัตรเครดิตมีความสะดวกในการเข้าไปสมัครบัตรเครดิตหรือเข้าไปใช้บริการรวมถึงการติดต่อธุรกรรมสำคัญกับธนาคารนอกจากการสมัครบัตรเครดิต

 1. สมัครบัตรเครดิตผ่านบู้ธเซล

หมายถึงการที่มีตัวแทนของธนาคารไปตั้งบู้ธ (booth Sales) เพื่อรับสมัครบัตรเครดิตซึ่งโดยทั่วไปเราจะเห็นการตั้งบู้ธรับทำบัตรเครดิตเหล่านี้ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหรือตามศูนย์การค้า ซึ่งตัวแทนที่ไปตั้งบู้ธเซลรับสมัครบัตรเครดิตเหล่านี้จะได้รับการอบรมจากธนาคารหรือบริษัทตัวแทนรับสมัครบัตรเครดิตที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร  โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องว่าเป็นตัวแทนของธนาคารสามารถรับสมัครบัตรได้ ทั้งนี้ หากผู้สนใจสมัครบัตรเครดิตไม่มั่นใจว่าบุคคลนี้เป็นตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตจริงจากธนาคารควรจะขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับการอนุญาตให้ทำการรับสมัครบัตรเครดิตของธนาคารเพื่อที่จะเป็นหลักประกันให้เกิดความมั่นใจว่า เอกสารการสมัครบัตรเครดิตของคุณนั้นไม่ได้ถูกนำไปแอบอ้างหรือทุจริตในรูปแบบอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

 1. สมัครบัตรเครดิตผ่านไดเร็คเซล (direct sale)

ไดเร็คเซลในที่นี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารให้สามารถติดต่อกับลูกค้าโดยตรงในการรับสมัครบัตรเครดิต ซึ่ง direct sales ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารโดยตรง สามารถติดต่อและแนะนำข้อมูลใบสมัครบัตรเครดิตข้อมูลการสมัครบัตรเครดิตให้กับผู้ที่สนใจได้ นอกจากนั้นยังสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์อื่น นอกจากการทำบัตรเครดิตให้กับคุณได้เบื้องต้นได้

 1. สมัครบัตรเครดิตผ่านเอ้าซอสเซลล์

เอ้าท์ซอร์สเซลล์ในที่นี้หมายถึงบุคคลภายนอกที่ธนาคารว่าจ้างให้เป็นตัวแทนในการรับสมัครบัตรเครดิตกับลูกค้าซึ่งเอาท์ซอสเซลล์เหล่านี้จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนในการรับสมัครบัตรเครดิตของธนาคาร

 1. สมัครบัตรเครดิตผ่านเทเลเซลล์

ในขณะที่คุณนั่งทำงาน อยู่ดีๆมีโทรศัพท์สายเข้ามาแจ้งว่าติดต่อจากธนาคารเอธนาคารบี ขอเวลาคุณสักครู่เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตของธนาคารหากคุณสนใจรับฟังข้อมูลและคุณสนใจที่สมัครบัตรเครดิตเจ้าหน้าที่ เทเลเซลล์นี้ก็จะนัดหมายกับคุณให้มีเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารการสมัครบัตรเครดิตตามสถานที่ที่ตกลงกัน   เทเลเซลล์กลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารโดยตรง หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร ดังนั้น หากคุณรับสายแล้วเพื่อความมั่นใจคุณควรจะทวนสอบข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขประจำตัวของเทเลเซลล์ที่ติดต่อมาเพื่ออ้างอิงในติดต่อกลับ หรืออ้างอิงการจัดส่งเอกสารที่ถูกต้องต่อไป

 1. สมัครบัตรเครดิตผ่าน Mobile Application

หลายธนาคารได้ออก Mobile Application เพื่อให้บริการเกี่ยวกับบัตรเครดิตบนมือถือโดยมีฟังก์ชั่นการสมัครบัตรเครดิตผ่านมือถือด้วย ดังนั้น การสมัครบัตรเครดิตผ่าน Mobile Application ของธนาคารจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้

 1. สมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นั้น คุณสามารถใช้ช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบันธนาคารจะมีช่องทางที่เปิดรับการสมัครออนไลน์อยู่แล้ว โดยการสมัครออนไลน์นี้สามารถแบ่งกลุ่มการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

กลุ่มที่ 1  สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง

การสมัครผ่านช่องทางนี้ จะเป็นการเข้าไปที่ยังอยู่ของเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรงและค้นหา ข้อมูลในส่วนของการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ จากนั้นเราก็จะทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มออนไลน์ของธนาคาร แล้วเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะติดต่อกลับไป ซึ่งโดยทั่วไปเกือบทุกธนาคารจะมีช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์อยู่แล้ว

กลุ่มที่ 2  สมัครบัตรเครดิตเครดิตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์พันธมิตรของธนาคาร

การสมัครผ่านช่องทางนี้ เว็บไซต์เหล่าที่ให้บริการจะมีสัญญากับธนาคาร เมื่อผู้ที่สนใจสมัครบัตรเครดิตกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ ข้อมูลจะถูกรวบรวมและมีเจ้าหน้าที่ติดตามเอกสารในภายหลังเพื่อจัดทำเป็นเอกสารใบสมัครบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ส่งต่อให้กับธนาคารผู้รับสมัครบัตรเครดิต ช่องทางนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่สามารถกรอกข้อมูลเองได้โดยตรงหรือกรอกข้อมูลเบื้องต้นจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์พันธมิตร ของธนาคารติดต่อกลับไปเพื่อรวบรวมเอกสาร และนำส่งให้แก่ธนาคารเป็นผู้พิจารณาการสมัครบัตรเครดิตต่อไป จึงถือว่าเป็นช่องทางการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง

Credit Card Online Apply

กลุ่มที่ 3 สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ agency

การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านช่องทางนี้ เว็บไซต์ที่ให้บริการจะสมัครเป็นสมาชิกกับเอเจนซี่ที่ทำสัญญาโดยตรงกับธนาคารผู้รับสมัครบัตรเครดิต  เมื่อผู้สนใจสมัครบัตรเครดิตคลิกไปที่ลิงค์หรือแบนเนอร์ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ เว็บก็จะส่งลิงก์ไปยังธนาคารผู้สมัครบัตรเครดิตโดยตรงซึ่งถือว่าเป็นการสมัครบัตรเครดิตโดยตรงกับธนาคารอีกหนึ่งช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจสมัครบัตรเครดิตและสามารถสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ให้บริการในการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์เหล่านี้ได้แก่ www.cardzoomer.com   www.finfavor.com   www.finbanana.com  เป็นต้น

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารและสถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิตนั้นมีหลากหลาย ผู้ที่สนใจสมัครบัตรเครดิตสามารถเลือกใช้ช่องทางการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ หรือการสมัครบัตรเครดิตแบบต่างๆได้ตามเหมาะสม และความสะดวก รวดเร็ว

ประเด็นที่ควรตระหนักและคำนึงถึง

การสมัครบัตรเครดิตผ่านตัวแทนทั้งหลาย ผู้สมัครอาจถูกชักชวนให้สมัครบัตรเครดิตได้กับหลายธนาคาร โดยตัวแทนจะเป็นผู้เตรียมเอกสารให้คุณอย่างเรียบร้อยซึ่งนั่นหมายความว่าตัวแทนคนนั้น อาจเป็นตัวแทนในการรับสมัครบัตรเครดิตของหลายๆธนาคาร  ในส่วนนี้คุณอาจจะได้รับประโยชน์ตรงที่ว่าคุณยื่นเอกสารสมัครบัตรเครดิตเพียงครั้งเดียวแต่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้หลายธนาคาร   แต่อาจจะมีตัวแทนบางราย (ส่วนน้อย) ยื่นเอกสารสมัครบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินอื่นที่คุณไม่ได้อนุญาตหรือไม่ต้องการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นเรื่องควรระวังอย่างยิ่งในการสมัครบัตรเครดิต คุณจึงต้องระมัดระวังและต้องมั่นใจว่าเอกสารที่ยื่นไปสมัครบัตรเครดิตของคุณนั้นถูกต้องและถูกสมัครไปยังสถาบันการเงินที่คุณต้องการสมัครเท่านั้น

    สำหรับการสมัครบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆนั้น ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างช่องทางการสมัครบัตรเครดิตของ 4 ธนาคาร ดังเช่น

ธนาคารซิตี้แบงก์

คุณสามารถสมัครบัตรเครดิตผ่านที่สาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ นอกจากนี้ธนาคารซิตี้แบงก์ยังมีการตั้งบู้ธเซลในห้างสรรพสินค้า เช่น เดอะมอลล์ เกือบทุกสาขา นอกจากนี้ยังมี direct sales เอ้าซอสเซลล์ เพื่อให้บริการรับสมัครบัตรเครดิตกับผู้ที่สนใจ มีเทเลเซลล์ติดต่อให้สมัครบัตรเครดิต และธนาคารซิตี้แบงค์ยังมีช่องทางการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ทั้งการสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง  การสมัครบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ของธนาคาร

ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาตก็มีช่องทางในการรับสมัครบัตรเครดิตที่หลากหลายอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจสมัครบัตรเครดิตโดยสามารถสมัครได้โดยตรงที่สาขาของธนาคาร  บู้ธเซลที่ตั้งอยู่  นอกจากนี้ คุณสามารถสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง หรือสมัครบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ของธนาคาร

ธนาคารยูโอบี

มีช่องทางในการสมัครบัตรเครดิตที่หลากหลายคุณสามารถสมัครบัตรเครดิตผ่านสาขาของธนาคาร นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เทเลเซลล์โทรติดต่อขอให้คุณสมัครบัตรเครดิตมี บู้ธเซลในการสมัครบัตรเครดิต และมีช่องทางสมัครบัตรเครดิตบนเว็บไซต์ของธนาคาร หรือสมัครบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ของธนาคาร

ธนาคารกรุงศรี

ธนาคารกรุงศรีถือเป็นช่องผ่านหรือเป็นธนาคารที่มีช่องทางการสมัครบัตรเครดิตที่หลากหลายในช่องทางในเช่นเดียวกันคุณสามารถสมัครบัตรเครดิตผ่านสาขาของธนาคาร สมัครบัตรเครดิตผ่านบู้ธเซลที่ตั้งอยู่ตามศูนย์การค้าต่างๆ  สามารถสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี ซึ่งมีหลายประเภทเช่น กรุงศรีโฮมโปร กรุงศรี visa กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสมัครบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรือสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บพันธมิตรของธนาคาร

หากคุณสนใจที่จะสมัครบัตรเครดิตไม่ยากเลยที่คุณจะหาช่องทางในการสมัครบัตรเครดิตเนื่องจากปัจจุบันช่องทางต่างๆของแต่ละธนาคารมีอยู่หลากหลายคุณสามารถที่จะเลือกใช้ได้ โดยเฉพาะในยุคที่ออนไลน์แพร่หลาย การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่น่าสนใจ  เมื่อคุณเลือกช่องทางได้แล้วคุณก็พร้อมสำหรับการส่งเอกสารไปตามช่องทางต่างๆในการสมัครบัตรเครดิตครั้งนี้

จากตัวอย่างทั้ง 4 ธนาคารข้างต้น หากคุณสนใจสมัครบัตรเครดิตออนไลน์สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ www.cardzoomer.com  เว็บไซต์ www.finfavor.com หรือ เว็บไซต์ www.finbanana.com  เป็นต้น

ติดตามอ่านขั้นตอนที่เหลือได้ที่นี่

คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ

เรียบเรียงโดย : เว็บ  www.finfavor.com

ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต