คัมภีร์ขั้นที่ 9 การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

0
1553
คัมภีร์ขั้นที่ 9 การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต จะชำระหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างไร

คัมภีร์ขั้นสุดท้าย เป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้บัตรเครดิตก็คือการชำระหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต  คุณสามารถชำระหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตได้โดยดูจากเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ธนาคารจะจัดส่งให้กับคุณตามรอบบัญชีบัตรเครดิตที่คุณมีอยู่ คุณสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตนี้ไปชำระเงินที่สาขาของธนาคารหรือพาร์ทเนอร์ที่รับชำระของธนาคาร เช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารพันธมิตรที่แจ้งไว้    นอกจากนี้บางธนาคารอาจจะอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถตัดบัญชีบัตรเครดิตผ่านบัญชีออมทรัพย์ของคุณ   ชำระผ่าน mobile banking  ชำระผ่านเน็ตแบงกิ้งได้ซึ่งรูปแบบต่างๆนี้ จะขึ้นอยู่กับว่าธนาคารนั้นมีช่องทางการรับชำระที่หลากหลายเพียงใดและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้มากน้อยเพียงใดคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

ในระหว่างที่คุณใช้บัตรเครดิต หากคุณอยากทราบยอดหนี้ที่ที่คุณใช้จ่ายไปแล้วว่า ปัจจุบันว่ามีจำนวนเท่าไรแล้วก่อนถึงวันครบรอบตัดรอบบัญชี และหากคุณจำเป็นที่จะต้องบริหารเงิน  คุณสามารถที่จะติดต่อไปยัง call center ของธนาคารหรือเพื่อสอบถามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างรอบบัญชีได้นอกจากนี้อาจจะสมัครผ่าน internet banking , mobile application  เพื่อเช็คยอดค่าใช้บัตรเครดิตได้ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารนั้นจะมีบริการให้คุณมากน้อยเพียงใด

บทสรุปของ คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ

คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ ที่กล่าวมาแล้วทั้ง 9 ขั้นนี้ ทำให้คุณทราบขั้นตอนการทำบัตรเครดิตและการสมัตรบัตรเครดิตออนไลน์ รวมถึงการเพิ่มโอกาสผ่านได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต และอธิบายวิธีการใช้บัตรเครดิตหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว มีสิ่งสำคัญให้คุณพึงระลึกเสมอว่าบัตรเครดิตเป็นเพียงเครื่องมือทางการเงินเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากคุณใช้บัตรเครดิตไม่ระมัดระวัง แน่นอนว่าอาจจะเกิดหนี้สินตามมาเป็นภาระแก่คุณในอนาคต ดังนั้น ก่อนใช้จ่ายบัตรเครดิตคุณจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเงินหายากต้องใช้ให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ และอย่าใช้บัตรเครดิตจนเพลิน คุณจึงต้องบริหารจัดการอยู่เสมอเพื่อให้คุณสามารถใช้หนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตที่คุณใช้ไปได้อย่างพอดีและเหมาะสม “ถือเป็นการใช้บัตรเครดิตอย่างมีประโยชน์และชาญฉลาด แล้วยังช่วยจัดการบริหารการเงินให้คุณได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย”

ติดตามอ่านขั้นตอนที่เหลือได้ที่นี่

คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ

เรียบเรียงโดย : เว็บ  www.finfavor.com

ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต