คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ

0
14254
คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ

คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ (สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ และสมัครแบบปกติ)

คุณรู้หรือไม่ว่า?  หากต้องการทำบัตรเครดิตสักใบนั้น มีเงื่อนไขอย่างไรและต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตมาไว้ใช้สอย  “คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ” จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการและช่องทางในการสมัครบัตรเครดิตซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในการสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารต่างๆ ทั้งในรูปแบบการสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์  ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำหรับคุณที่สนใจต้องการสมัครบัตรเครดิตหากดำเนินการได้ครบถ้วนแล้วนั้น คุณมีโอกาสผ่านได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตเป็นอย่างยิ่ง

คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ ได้แบ่งขั้นตอนและรายละเอียดที่สำคัญของการสมัครบัตรเครดิตไว้เป็นขั้นๆ รวมทั้งหมด 9 ขั้น เพื่อให้คุณผู้สนใจได้ศึกษา เตรียมตัว และประเมินไปพร้อมๆกันว่า คุณมีคุณสมบัติทำบัตรเครดิตตามเงื่อนไข มีความพร้อมและมีโอกาสได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตที่คุณต้องการใบนั้นหรือไม่  คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติวงเงินนี้ ได้ครอบคลุมไปจนถึงเมื่อคุณได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตแล้วคุณควรใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างไรให้ได้ประโยชน์ ปลอดภัย ปลอดหนี้ และสามารถชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตได้ทันเวลาเพื่อรักษาเครดิตของคุณ  ซึ่งการมีเครดิตที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในโลกการเงินในยุคสังคม 4.0 นี้

คุณสมบัติสมัคร Credit Card

คัมภีร์ขั้นที่ 1   คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรเครดิต

ขั้นตอนนี้ คุณควรจะรู้จักคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตก่อนว่า ผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตทั้งการสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ และการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการทำบัตรเครดิตที่ธนาคารต้องการอย่างไรบ้าง เช่น  รายได้ต้องมีคุณสมบัติเข้ากับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  • เป็นผู้มีรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ รวมกันไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจน
  • เป็นผู้มีรายได้หรือเคยมีรายได้จากการทำมาหาได้ของตนเองโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากย้อนหลังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอย่างน้อยจะต้องมีกระแสเงินสดเข้าโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
  • มีเงินฝากประจำที่สถาบันการเงินที่สามารถรับเงินฝากประชาชนได้ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • มีเงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่สามารถรับเงินฝากประชาชนได้ตามกฎหมายหรือลงทุนตราสารหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมอย่างใดอย่างหนึ่งหือรวมกันไม่น้อย 1,000,000 บาท  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือบัตรเครดิตตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นธนาคารผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต จะตรวจสอบด้วยว่าผู้สมัครบัตรเครดิตมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งสามารถอ้างอิง และสอบกลับได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ใบสมัครบัตรเครดิตเล่มนั้นคุณเป็นผู้สมัครเข้ามาจริงไม่ได้ถูกแอบอ้างหรือถูกทุจริตโดยมิชอบของบุคคลอื่น

ติดตามอ่านขั้นตอนที่เหลือได้ที่นี่

คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ

เรียบเรียงโดย : เว็บ  www.finfavor.com

ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

สนใจบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรีไฟแนนซ์อื่นๆ