ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส Umay+ เช็ควงเงินบัตรยูเมะพลัส

0
50975
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส Umay+

บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส Umay+ เช็ควงเงินบัตรยูเมะพลัส 

ยูเมะพลัส Umay+

 • สมัครง่าย! ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน
 • สะดวก! เพียงสมัครก็รับบัตรได้ง่ายๆ อนุมัติปั๊บ เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินสดได้ทันที
 • คุ้มค่า! กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้นลดดอก ตามยอดเงินที่ใช้จริง ไม่กดเงินไม่เสีย
 • สบาย! เลือกจ่ายคืนได้อย่างอิสระ จ่ายขั้นต่ำ จ่ายมาก หรือจ่ายหมด
 • (ชำระขั้นต่ำเพียง 3% หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท)

ผู้ที่ใช้บริการบัตรยูเมะพลัส Umay+ ที่ต้องการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส เช็คยอดวงเงินบัตรยูเมะพลัส เพื่อวางแผนการใช้จ่ายบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และวางแผนการชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายบัตร   หรืออยากทราบว่าในรอบบัญชีที่ผ่านมามีรายการใช้จ่ายใดบ้าง ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือ และต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายบัตรยูเมะพลัส Umay+เมื่อใด

บริการยูเมะพลัส Umay+ มีช่องทางติดต่อเพื่อให้บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส เช็คยอดวงเงินบัตรยูเมะพลัส ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้

ช่องทางที่ 1    โทรศัพท์ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ยูเมะพลัส Umay+ โทร. 0-2695-0000

ผู้ถือบัตรยูเมะพลัส Umay+  สามารถโทรติดต่อเพื่อการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-2695-0000

โดยสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการอายัดบัตร เนื่องจากบัตรหาย, สอบถามวงเงินคงเหลือ, ยอดที่ต้องชำระและรายละเอียดในสัญญา, รายละเอียดการสมัคร, ผลการสมัคร และอื่นๆ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.00 – 21.00 น. ทุกวัน

ช่องทางที่ 2  บริการ Umay+ Application

ท่านสามารถใช้บริการ Umay+ Application ผ่าน Smartphone หรือ Tablet ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว  โดยสามารถตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส เช็คยอดวงเงินบัตรยูเมะพลัส   และมีบริการอื่นๆดังนี้

 • ตรวจสอบวงเงินคงเหลือบัตรยูเมะพลัส
 • ดูข้อมูลวันครบกำหนดชำระเงิน
 • ตรวจสอบยอดที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายบัตรยูเมะพลัส
 • ตรวจสอบยอดปิดบัญชีบัตรยูเมะพลัส
 • เปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ที่อยู่ / ที่จัดส่งเอกสาร
 • ตรวจสอบโปรโมชั่น
 • การใช้บริการสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Mobile Cashing(EMC)

ช่องทางการติดต่อยูเมะพลัส Umay+

สมาชิกยูเมะพลัส Umay+สามารถติดต่อยูเมะพลัส Umay+ ได้ 6 ช่องทางหลัก

 1. ผ่านเว็บไซต์ http://www.umayplus.com/
 2. ผ่านสาขา สาขายูเมะพลัส Umay+ ที่กระจายอยู่ตามจุดบริการหลักต่างๆ ทั่วประเทศ

หมายเหตุ :  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ เปิดให้บริการเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น

 1. บริการ Umay+ Application

ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ, ดูข้อมูลวันครบกำหนดชำระเงิน, ยอดที่ต้องชำระ/ ยอดปิดบัญชี, เปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ที่อยู่ / ที่จัดส่งเอกสาร, ตรวจสอบโปรโมชั่น รวมถึงการใช้บริการสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Mobile Cashing(EMC)ผ่าน Smartphone หรือ Tablet ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Umay+ Application

 • ทำการดาวน์โหลด Umay+ Application ผานทาง App Store (iOS) หรือ Play Store (Android)
 • เปิด Umay+ Application เลือก “เข้าสู่ระบบ ยูเมะพลัส”
 • ใส่ Username และ Password และ กด “เข้าสู่ระบบ”
 • ระบบจะแสดง “เมนูของฉัน” ที่ท่านสามารถทำรายการได้ 
 1. ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2695-0000

ลูกค้ายูเมะพลัส Umay+ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป สามารถตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ที่ลูกค้าสัมพันธ์ ยูเมะพลัส Umay+ เพียงโทรศัพท์มาที่เบอร์ 0-2695-0000 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือทำรายการง่ายๆ ด้วยตนเองผ่าน “ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)”

เมนูที่ใช้งานบ่อย

 • อายัดบัตร บัตรชำรุดสูญหาย   กด 31
 • สอบถามข้อมูล Umay+ Application กด 8
 • สอบถามวงเงินคงเหลือ กด *1
 • สอบถามยอดที่ต้องชำระและรายละเอียดในสัญญา กด *2
 • สอบถามผลการสมัคร กด *3
 1. ช่องทาง e-mail : ที่ cs@easybuy.co.th

ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ หรือข้อเสนอแนะต่างๆมาที่ cs@easybuy.co.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านต่อไป (วันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 18.00)

 1. แฟกซ์ : ส่งมาที่ เบอร์โทร. 0-2621-4381

บริการเพิ่มเติม :  การขอเพิ่มวงเงินบัตรยูเมะพลัส Umay+

ขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินยูเมะพลัส

ท่านสามารถแจ้งขอเพิ่มวงเงินได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน โดยท่านสามารถติดต่อ ขอรับแบบฟอร์มได้ที่สาขายูเมะพลัส พร้อมทั้งยื่นหนังสือแสดงรายได้ ที่สาขายูเมะพลัส ทุกสาขา

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงินยูเมะพลัส

 • ใบคำร้องสินเชื่อหมุนเวียน
 • บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้ในกรณีลูกค้ายื่นเอกสารเป็นบัตรที่ไม่มีเลขที่บัตรประชาชนหรือวันเดือนปีเกิด)
 • เอกสารแสดงรายได้
 • รับเงินเดือนผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน)
 • หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารและบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริง
 • รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน)

กรุณาแสดงเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
หมายเหตุ :
ยูเมะพลัส Umay+ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ท่านไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ที่อยู่ติดต่อ :

สำนักงานใหญ่

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เลขที่ 252/246 ชั้น 4 อาคารพลาซ่า
เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ขอบคุณข้อมูลจาก :  เว็บไซต์  http://www.umayplus.com
ภาพประกอบ อินเตอร์เน็ต

สะดวก ง่ายและรวดเร็ว :  ต้องการทำบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสด

พิเศษ!! ท่านที่สนใจหรือกำลังต้องการทำบัตรเครดิต  สมัครสินเชื่อเงินสด และบัตรกดเงินสดเพื่อเพิ่มเงินสดไว้ใช้จ่าย เพิ่มความยืดหยุ่นและศักยภาพการเงิน  ท่านสามารถศึกษา “คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ”  และใช้บริการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ สมัครสินเชื่อเงินสดออนไลน์ ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว สมัครได้ที่นี่


บัตรเครดิต ซิตี้

บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์

อนุมัติง่าย! เพียงคุณมีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป  แนะนำให้คุณสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์

ดูรายละเอียดบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ได้ที่นี่ รับโปรโมชั่นสมัครหลากหลาย อาทิ บัตรซิตี้ รีวอร์ด , บัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า รีวอร์ด  รับคะแนนสะสม และกระเป๋าเดินทาง Elegant Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท  บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม สมัครผ่านทางออนไลน์ รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครบัตรกดเงินสด-KTC-Proud สมัครออนไลน์

บัตรกดเงินสด KTC PROUD

รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร  12,000 บาท ขึ้นไป

คว้าโอกาสพิเศษ สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD บัตรกดเงินสดเคทีซี ที่ช่วยให้คุณผ่อนขั้นต่ำเพียง 3% ของอยดเรียกเก็บเต็มจำนวน หรือไม่ต่ำกว่า 300 บาท  มีบริการแบ่งชำระ FLEXI ดอกเบี้ย 0% หรือดอกเบี้ย แบบคงที่ เริ่มต้น 0.99% ต่อเดือน หรือแบ่งชำระได้นานสูงสุด 24 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  

อยากลดภาระชำระหนี้ต่องวดให้น้อยลง ผ่อนหนี้น้อยกว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ถูกกว่า รู้วันครบกำหนดปิดหนี้บัตร โดยรวมหนี้บัตรเครดิตเข้าด้วยกันแล้วขอ “รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต” หรือโอนหนี้ปิดบัตรเครดิต