พร้อมเพย์ – PromptPay เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป

0
1367

พร้อมเพย์ – PromptPay

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (บางธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่ 1 ก.ค. 59)  และเริ่มให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคล ได้ตั้งแต่ 31 ต.ค. 59 เป็นต้นไป ด้วยค่าธรรมเนียมใหม่

Promt Pay-พร้อมเพย์

อ้างอิงข้อมูลจาก : เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย