11 สาเหตุที่ทำให้คุณถูกปฏิเสธสินเชื่อ ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

0
21269
สรุป สรุป 11 สาเหตุที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อ ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

สรุปจากประสบการณ์จริง 11 สาเหตุที่ทำให้คุณถูกปฏิเสธสินเชื่อ ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

จากที่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการสมัครบัตรเครดิต สมัครบัตรกดเงินสด และการสมัครสินเชื่อบุคคล พบว่า ผู้สมัครหลายท่านถูกปฏิเสธสินเชื่อไปด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ไม่น่าเกิดขึ้น  หรือบางท่างก็มีคุณสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองไม่ผ่าน หรือไม่ได้ติดตามผลการสมัครอย่างต่อเนื่อง  และนำไปสรุปบอกเล่าต่อว่า ธนาคารนั้นๆ เข้มงวดอนุมัติสินเชื่อให้ยากและปฏิเสธสินเชื่อง่าย ไม่อนุมัติบัตรเครดิตให้

เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่พบจากการปฏิเสธสินเชื่อ สาเหตุที่ไม่ได้อนุมัติบัตรเครดิต เหตุผลที่ไม่ได้อนุมัติบัตรกดเงินสดมาไว้ที่นี่ ซึ่งข้อมูลสรุปนี้อาจไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ธนาคารใช้พิจารณาประกบการวิเคราะห์สินเชื่อ แต่เรามั่นใจว่า จะสามารถใช้เป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้สมัครได้เตรียมตัว หรือประเมินตนเองเบื้องต้นว่า มีความพร้อมและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด

11 สาเหตุที่ผู้สมัครถูกปฏิเสธสินเชื่อ ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

การปฏิเสธไม่อนุมัติบัตรเครดิต  บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อของธนาคาร อาจเข้ากับสาเหตุเพียงข้อใด ข้อหนึ่งธนาคารก็สามารถออกผลปฏิเสธได้

 • ข้อที่ 1 การโทรศัพท์ติดต่อจากธนาคาร หากคุณไม่รับสาย หรือธนาคารโทรไปสายไม่ว่าง หรือคุณ ปิดเครื่อง ไม่สามารถติดต่อได้ ธนาคารจะโทรไปทั้งหมด ประมาณ 3 ครั้ง หากทั้ง 3 ครั้งนี้ไม่สามารถติดต่อคุณได้ คุณจะถูกปฏิเสธสินเชื่อ ก็ได้
 • ข้อที่ 2 หากคุณให้เบอร์โทรศัพท์ไม่ครบ ให้เบอร์โทรศัพท์ผิด ธนาคารไม่สามารถติดต่อคุณได้ เพราะไม่รู้ว่าจะติดต่อไปที่เบอร์ใด คุณจะถูกปฏิเสธสินเชื่อ
 • ข้อที่ 3 ประวัติการชำระหนี้ หากคุณ ผิดนัดชำระหนี้ มีประวัติผิดรนัดชำระหนี้จากฐานข้อมูลที่ธนาคารมี คุณอาจถูกปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อ แต่มีแนวทางแก้ไขคือหากคุณผิดนัดชำระ แล้วคุณกลับมาชำระหนี้ได้ต่อเนื่องตรงเวลาอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน คุณอาจจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อในครั้งนั้น
 • ข้อ 4 อาชีพ ในการพิจารณาสมัคร หากคุณไม่ได้เป็นพนักงานประจำ เช่น เป็นลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างภารกิจ คุณอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ หรือคุณมีอาชีพเสียงคุณอาจไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
 • ข้อที่ 5 เบอร์โทรศัพท์ ของออฟฟิศ หากคุณไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของออฟฟิศให้ติดต่อ คุณก็จะไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ หรือหากคุณใช้เบอร์ ออฟฟิศเป็นเบอร์มือถือให้ข้อมูลไว้กับธนาคาร คุณก็อาจจะไม่ได้รับสินเชื่อเช่นเดียวกันดังนั้นควรเป็นควรให้เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเช่น 02-xxx xxxx หรือต่างจังหวัดเป็นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยเขตจังหวัด เช่น 043-xxx xxx เป็นต้น
 • ข้อที่ 6 อายุงาน หากอายุงานของคุณน้อยเช่น ต่ำกว่า 4 ถึง 6 เดือน คุณอาจไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าคุณจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำหรือไม่
 • ข้อที่ 7 รายได้ผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์สมัคร เช่น กำหนดว่าต้องเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป แต่คุณมีรายได้เพียง 14000 บาท แล้วสมัครเข้ามา คุณก็จะถูกปฏิเสธสินเชื่อ
 • ข้อที่ 8 ที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร เนื่องจากว่า ผู้สมัครบางท่าน อยู่ที่ต่างจังหวัด และให้ที่อยู่ไม่ถูกต้อง เมื่อธนาคารส่งจดหมายไป ส่งใบสมัครไปให้คุณแล้วจดหมายถูกตีกลับ เพราะ ที่อยู่ไม่ถูก คุณก็อาจจะถูกปฏิเสธไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
 • ข้อที่ 9 บัตรเครดิตที่คุณสมัคร ธนาคารปิดรับการสมัครแล้ว แต่คุณไม่ทราบ อันนี้ใบสมัครก็จะไม่ได้เข้าระบบ หรือในบางกรณีคุณมีบัตรเครดิตของธนาคารอยู่แล้ว แต่ลืมว่ามีอยู่ แล้วสมัครเข้ามาใหม่ คุณก็จะถูกปฏิเสธการสมัคร
 • ข้อ 10 คุณอยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ สมัครบัตรเครดิต รับสมัครสินเชื่อ ถ้าคุณสมัครเข้ามา เพราะอาจ ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
 • ข้อ 11 ภาระหนี้สิน เป็นข้อสุดท้ายและสำคัญอย่างยิ่ง ธนาคารที่คุณสมัครบัตรหรือสินเชื่อจะนำข้อมูลภาระหนี้นี้มาพิจารณาประกอบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด และสามารถอนุมัติวงเงินให้มากน้อยเพียงใด

และมีข้อแนะนำที่เป็นประเด็นที่ธนาคารอาจนำมาใช้พิจารณาด้วย คือ หากผู้สมัครมีการขอสินเชื่อ หรือบัตร รวมแล้วมากกกว่า 3 ครั้ง ภายในรอบ 6 เดือน อาจไม่ได้รับการอนุมัติ  ดังนั้น ในการสมัครสินเชื่อหรือบัตรเครดิต เมื่อเรายื่นขอสินเชื่อไป 3 ครั้งแล้ว (อาจมองเป็น 3 ธนาคาร นับจากวันที่จะสมัครใหม่ย้อนกลับไป 6 เดือน) ขอให้ชะลอการสมัครครั้งใหม่นี้ให้ทิ้งช่วงไปก่อน  เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นนี้

11 สาเหตุที่ผู้สมัครถูกปฏิเสธสินเชื่อและบัตรเครดิต ตามข้างต้นนี้ เป็นข้อสรุปที่ได้รวบรวมมาจากข้อมูลจริง จากประสบการณ์จริงสำหรับบุคคลที่ถูกปฏิเสธ ไม่อนุมัติสินเชื่อไม่อนุมัติบัตรเครดิต ตั้งแต่ในขั้นตอนแรกของการสมัคร ดังนั้น คุณจึงควรต้องทราบไว้เพื่อหลีกเลี่ยงและเพิ่มโอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิต เพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อของคุณ

สนใจบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรีไฟแนนซ์อื่นๆ ดูเพิ่มได้ที่นี่