สิ่งที่ผู้ถือบัตรเครดิตควรรู้ รหัสบัตรเครดิตของตนเอง

0
2001
รหัสบัตรเครดิตดูอย่างไร

รหัสบัตรเครดิตดูได้อย่างไร ผู้ถือบัตรต้องทราบอะไรบ้าง

         หลายๆคนที่ยังไม่เคยถือบัตรเครดิตมากก่อนอาจจะกำลังสับสนว่ารหัสบัตรเครดิตแต่ละที่มีความสำคัญอย่างไรและมีส่วนไหนบ้างที่จะถูกนำมาใช้งานในการสั่งจ่ายแต่ละครั้ง  เพราะการทำบัตรเครดิตไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนก่อนจะได้รับอนุมัติบัตรก็ต้องยื่นเอกสารด้านการเงิน หลักฐานค้ำประกันว่าผู้ถือบัตรจะสามารถชำระเงินในบัญชีได้รวมถึงพิจารณาข้อมูลอีกหลายๆส่วนซึ่งทางธนาคารเจ้าของบัตรจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล  และด้วยประสบการณ์ที่ยังมีน้อยผู้ถือบัตรรายใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่ารหัสบัตรเครดิตแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่อย่างไร ใช้รหัสบัตรเครดิตส่วนไหนบ้างในการทำธุรกรรมทางการเงินและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเราขอแนะนำหน้าที่และความสำคัญของ”รหัสบัตรเครดิต”ที่ปรากฏอยู่ในบัตรทุกส่วนดังต่อไปนี้

หน้าบัตรเครดิต

 • หมายเลขบัตร 16 หลัก
  คือรหัสบัตรเครดิตแต่ละบัตรที่เป็นสมาชิกของธนาคารแต่ละแห่งใช้ในการอ้างอิงบัตรที่ทางธนาคารออกให้แก่ลูกค้ารายบุคคล  ช่วยในการแยกแยะประเภทของบัตรของลูกค้าได้อย่างชัดเจนเพิ่มความสะดวกในการตรวจเช็คและค้นหาข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิตใบนั้นๆ
 • Valid From (month/year)
  คือรหัสบัตรเครดิตที่บ่งบอกถึงวันหมดอายุของบัตร เนื่องจากการเก็บรักษาข้อมูลของธนาคารจะเก็บไว้เป็นความลับประกอบกับการใช้งานของบัตรแต่ละใบมีช่วงระยะเวลาจำกัดบัตรเครดิตแต่ละใบจึงต้องมีเลขวันหมดอายุ” เพื่อให้ทางร้านใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าบัตรเครดิตใบนั้นๆยังคงมีข้อมูลอยู่ในฐานระบบของธนาคารที่เป็นเจ้าของและยังสามารถนำมาชำระเงินได้ตามปกติหากว่าตัวบัตรยังไม่ครบกำหนดวันหมดอายุ  หากต้องการต่ออายุบัตรควรติดต่อไปยังธนาคารที่ออกบัตรให้เพื่อขอรับบัตรเครดิตใบใหม่เท่านั้นซึ่งต้องแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเก่าใกล้หมดอายุก่อนถึงวันที่กำหนดประมาณ 2-3 สัปดาห์เผื่อระยะเวลาในการจัดส่งด้วย
 • Good THRU (month/year)
  คือตัวเลขที่บอกว่าบัตรเครดิตใบนั้นๆสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือนไหนปีอะไร ส่วนใหญ่รหัสบัตรในส่วนนี้จะไม่ถูกนำไปใช้งานในส่วนของการกรอกข้อมูลเพื่อชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการเพราะพนักงานสามารถเช็คจากหน้าบัตรได้โดยตรง  แต่ถ้าหากว่าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์บางร้านอาจกำหนดให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในส่วนนี้ด้วย

รหัส 3 หลักหลังบัตรเครดิต

 • หมายเลข 3 หลัก(CVV)
  คือ”รหัสบัตรเครดิต”ที่มีความสำคัญสูงสุดและต้องการความปลอดภัยในการเก็บรักษามากที่สุด  เพราะรหัส 3 หลักหลังบัตรนี้เปรียบเหมือนแม่กุญแจสำหรับการสั่งจ่าย ถ้าไม่มีตัวเลข 3 หลักนี้ต่อให้รู้รหัสบัตรเครดิตในส่วนอื่นๆก็ไม่สามารถสั่งจ่ายได้แม้จะเป็นเจ้าของบัตรก็ตาม

          บัตรเครดิตสามารถเพิ่มวงเงินและซื้อสินค้าหรือบริการที่จำเป็นโดยที่คุณสามารถชำระเงินภายหลัง การใช้บัตรเครดิตจึงถือเป็นการยืมเงิน จึงสมควรทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจสมัครใช้งาน คุณควรค้นหาและรวบรวมข้อมูลให้ดี เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด