โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ทางออนไลน์

0
876
สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ROP

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

สัมผัสที่สุดของการเดินทาง ในทุกเส้นทางของคุณ
รับ 15,000 ไมล์สะสม เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ทางออนไลน์

โปรโมชั่นการใช้บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

  • ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน สะสม ซิตี้รีวอร์ด แลกรับได้ 1 ไมล์สะสม
  • รับ Anniversary Bonus 25,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ และต่ออายุสมาชิกบัตรฯ ในปีถัดไป
  • รับ Anniversary Bonus 25,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ และต่ออายุสมาชิกบัตรฯ ในปีถัดไป
  • บริการลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบิน 2 ครั้งต่อปีบริการลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบิน 2 ครั้งต่อปีบริการ Meet & Assist และ บริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบิน สุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อเดินทางกับการบินไทยสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
  • บริการ Meet & Assist และ บริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบิน สุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อเดินทางกับการบินไทยสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ