โปรโมชั่นสมัครสินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud

0
1942

โปรโมชั่นสมัครสินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud

รับสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ยเพียง 10% ต่อปี  สำหรับรอบบัญชีที่มีเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 22,000 บาท  ทุกวันในรอบบัญชีนั้นๆ

KTC_proud-10%