บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส

0
2160
สมัครบัตรกดเงินสด UOB Cash Plus_สมัครออนไลน์

บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส  สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ เบิกถอนเงินสดผ่านบัตร UOB Cash Plus โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้งจากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด สมัครง่ายไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน  รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท  และสามรถเลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5%ของยอดคงค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

สิทธิประโยชน์

1. สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ
2. เบิกถอนเงินสดผ่านบัตร UOB Cash Plus โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้งจากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
4. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท
5. เลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5%ของยอดคงค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
6. การคิดดอกเบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.พนักงานประจำ
1.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 20-60 ปี
1.2 รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
1.3 อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน

2. เจ้าของกิจการ
2.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
2.2 รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
2.3 อายุการทำงาน31 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 1. อัตราดอกเบี้ย
  1.1 รายได้ต่อเดือน 15,000-24,999  ดอกเบี้ย 28%
  1.2 รายได้ต่อเดือน 25,000-49999   ดอกเบี้ย 27%
  1.3 รายได้ต่อเดือน 50,000บาทขึ้นไป   ดอกเบี้ย 25 %
 2. ค่าธรรมเนียม
  2.1 การขอสินเชื่อ ไม่มี
  2.2 ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี
 3. ค่าปรับกรณีจ่ายเงินคืนก่อนกำหนด ไม่มี
 4. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
  4.1 ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
 5. ค่าใช้จ่ายที่ให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
  5.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มี