บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช

0
2588
บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช

บัตรกดเงินสดทีเอ็มบี เรดดี้แคช บัตรกดเงินสดธนาคารธหารไทย  รับวงเงินสุงสุด 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ชำระคืนเพียง 5% ของยอดหนี้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อรอบบัญชี   โดยดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริง

สิทธิประโยชน์

1. วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
2. ชำระคืนเพียง 5% ของยอดหนี้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อรอบบัญชี
3. ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. อายุ ระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป
3. รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน
4. พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

  1. อัตราดอกเบี้ย 27% ต่อปี (CPR + 9%)

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ