สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน CIMB Home Refinance Loan_

ผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น ประหยัดดอกเบี้ย และมีเงินเพิ่ม  ลดภาระด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม จากสถาบันการเงินอื่น

 • ผ่อนชำระหนี้มาแล้ว 1-4 ปี  หรือมากกว่า สามารถขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านได้
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  เหมาะสำหรับผู้มีภาระหนี้ผ่อนชำระต่อเดือนไม่สูงมากนัก  (หนี้รวมของสถาบันการเงิน ไม่ควรเกิน 70 ของรายได้ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.975% ต่อปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท
  • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของมูลค่าประเมินหลักประกัน) รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
 • ฟรีค่าจดจำนอง  ฟรีค่าดำเนินการสินเชื่อ  ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์  ฟรีค่าอากรแสตมป์  ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โดยที่ยังมีภาระผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • วงเงินสินเชื่อ   สูงสุด 50 ล้าน
 • อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี แรก 2.975%
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน-ธนาคาร-ซีไอเอ็มบี-ไทย-CIMB

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย และพักอาศัยในประเทศไทย
 • อายุ 21 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงาน
  • 6 เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • 1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก (หรือ พนักงาน white collar) ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป
  • 2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
 • รายได้ต่อเดือน

พนักงานประจำ

 • กู้เดี่ยว  > 15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม  เงินเดือนผู้กู้หลัก > 10,000 บาทขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • กทม.และปริมณฑล
  • กู้เดี่ยว > 30,000 บาทขึ้นไป
  • กรณีมีผู้กู้ร่วม  เงินเดือนผู้กู้หลัก > 30,000 บาทขึ้นไป 
 • ต่างจังหวัด
  • กู้เดี่ยว > 20,000 บาทขึ้นไป
  • กรณีมีผู้กู้ร่วม  เงินเดือนผู้กู้หลัก > 20,000 บาทขึ้นไป