สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช (สินเชื่อทะเบียนรถยนต์)

0
11551
สินเชื่อรถแลกเงิน-My-Car-My-Cash-1-วันรับเงิน

สมัครสินเชื่อรถแลก คาร์ ฟอร์ แคช (สินเชื่อทะเบียนรถยนต์)

คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อรถแลกเงิน สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน และปลอดภาระหนี้ ให้คุณใช้รถแลกเงิน รับเงินสดสูงสุดถึง 2 ล้านบาท ไม่ต้องจอดรถ โดยคุณยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

สมัครออนไลน์สำหรับรถยนต์ปลอดภาระหนี้

* กรุณากรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช ของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด *

การกดปุ่ม “ส่งข้อมูลสมัครออนไลน์” หมายความว่า คุณได้ยอมรับเงื่อนไขให้ธนาคารติดต่อกลับตามข้อมูลที่ระบุเพื่อการสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน

รายละเอียดสินเชื่อรถแลกเงิน

SCB-my-car-my-cash-สินเชื่อรถแลกเงิน

สินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช (สินเชื่อทะเบียนรถยนต์)

 • สินเชื่ออนุมัติง่าย ต้องสินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช ผ่อนชำระหนี้เป็นงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 72 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที สมัครง่าย อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน

จุดเด่นของสินเชื่อรถแลกเงิน คาร์ ฟอร์ แคช

 • ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ปลอดภาระหนี้  (ชำระหมดแล้ว ผ่อนหมดแล้ว)
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่ม 4% (หรือ 0.33% ต่อเดือน)
 • มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน
 • วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท
 • กู้ได้ถึง 5 คัน/คน

คุณสมบัติของผู้กู้

 • อายุ 20-60 ปี หรือรวมผ่อนชำระ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รับในนามบริษัท)
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ (มีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนรถ) ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ 
 • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

รับประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน อายุรถสูงสุดได้ถึง 15 ปี
คาร์ ฟอร์ แคช สมัครง่าย ขอสินเชื่อง่าย อนุมัติง่าย และได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน