สินเชื่อรถแลกเงิย

สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน – สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

รถแลกเงิน สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน เป็นรถยนต์ปลอดภาระหนี้ หรือรถยนต์กำลังผ่อนอยู่ก็สามารถกู้ได้ ไม่ต้องจอดรถ

สินเชื่อรถแลกเงิน ดอกเบี้ยต่ำ

ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 4.05% ต่อปี
รับรถยนต์ปลอดภาระ และรถยนต์ที่ยังมีภาระการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นอยู่ก็ขอสินเชื่อรถแลกเงินได้

สินเชื่อรถแลกเงินวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
โดยวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ แบรนด์ของรถยนต์แต่ละคัน อายุ รุ่น และ ปีรถ

สินเชื่อรถแลกเงิน ผ่อนนาน 84 เดือน

ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุด 84 เดือน
โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 12, 24, 36, 48, 60 , 72 และ สูงสุดถึง 84 งวด

สินเชื่อรถแลกเงิน รับรถอายุถึง 15ปี

รับรถอายุถึง 15 ปี
โดยรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี ขอสินเชื่อได้ทั้งรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

สินเชื่อรถแลกเงิน

สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

 • สินเชื่ออนุมัติง่าย ต้องสินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน ซึ่งอาจรู้จักในชื่อ สินเชื่อเล่มทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หรือ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของวงเงิน และยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ
 • ผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที สมัครง่าย อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน

จุดเด่นของสินเชื่อรถแลกเงิน

 • ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ปลอดภาระหนี้  (ชำระหมดแล้ว ผ่อนหมดแล้ว)
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
 • มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน

คุณสมบัติของผู้กู้

 • อายุ 20-60 ปี หรือรวมผ่อนชำระ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รับในนามนิติบุคคล)
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ (มีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนรถ) ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ 
 • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • มีรายได้ต่อเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป

รับประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน อายุรถสูงสุดได้ถึง 15 ปี
สมัครง่าย ขอสินเชื่อง่าย อนุมัติง่าย และได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน