31.5 C
bangkok
Friday, September 1, 2023
  • การกดปุ่ม “ส่งข้อมูลสมัครออนไลน์” หมายความว่า คุณได้ยอมรับเงื่อนไขให้ธนาคารติดต่อกลับตามข้อมูลที่ระบุ เพื่อดำเนินการเรื่องสมัครสินเชื่อ

การยินยอมเปิดเผยข้อมูล

  • ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลให้เว็บไซต์ www.finfavor.com และบริษัทพันธมิตรทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ finfavor”) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า ดังนี้ ชื่อ นามสกุล เบอร์มือถือ อีเมล์ อาชีพ รายได้ จังหวัด รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการติดต่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ข้าพเจ้า หรือเพื่อใช้สมัครสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้ finfavor จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงข้อมูลจากการติดต่อเพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอบริการ ข่าวสาร และผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต

    ทั้งนี้ finfavor ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จัดเก็บในฐานข้อมูลภายใต้การป้องกันความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัท  ในบางกรณี finfavor ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลภายนอกในนามของท่าน เช่น การนำเสนอ การสมัครผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย เพื่อทำให้ท่านแน่ใจว่ามีความปลอดภัย มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

    ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว / คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต