สินเชื่อบ้านแลกเงิน ปิดหนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต อนุมัติง่าย

0
16505
สินเชื่อบ้านแลกเงิน ปิดหนี้บัตร

รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้านแลกเงิน ปิดหนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

โปรโมชั่นพิเศษคุ้มเกินคุ้ม ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 0% ต่อปี นาน 7 เดือน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (Home Refinance)  “สินเชื่อรีไฟแนนซ์เงื่อนไขดี คุ้มสุดในตลาดปัจจุบัน” บริการรีไฟแนนซ์บ้าน อาคารพานิชย์ คอนโด ที่ยังมีภาระผ่อนกับสถาบันการเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ปิดทุกหนี้

 • บริการสินเชื่อบ้านสำหรับผู้มีบ้านปลอดภาระหนี้ แต่ต้องการใช้วงเงินเพื่อชำระหนี้อื่นๆ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนรถยนต์ ใช้ปิดหนี้บัตรเครดิตรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตหรือสำหรับใช้จ่ายเอนกประสงค์

บ้านแลกเงิน ดอกเบี้ย 3%

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์

 • อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 7 เดือนแรก
 • เดือนที่ 8-36 = MRR – 5.75% (ปัจจุบัน = 3%) ต่อปี
 • เดือนที่ 37 เป็นต้นไป = MRR – 3.90% (ปัจจุบัน = 4.9%) ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.45% ต่อปี

สินเชื่อบ้านแลกเงินอนุมัติง่าย

 • อนุมัติง่ายกว่า มีภาระหนี้สูงสามารถกู้กับเราได้
 • มีหนี้สินเชื่อบุคคล มีบัตรกดเงินสด มีบัตรเครดิตหลายใบยังสามารถยื่นกู้ได้
 • ใช้บ้าน อาคารพาณิชย์ คอนโด หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน โดยที่ผ่อนชำระกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี  นาน 7 เดือน แรก

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ลดภาระผ่อน 50%

 • ผ่อนเบา สบายกว่า ช่วยลดการผ่อนต่องวดลงกว่า 50% ของการผ่อนชำระทั้งหมดต่อเดือน
 • ช่วยคุณลดภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน ทั้งจากหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลจากหลายธนาคาร รวมถึงหนี้นอกระบบ มาจ่ายในที่เดียว

วงเงินอนุมัติ และระยะเวลาผ่อนชำระ

บ้านแลกเงินผ่อน 30 ปี

 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท (วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน)
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ต่อเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
 • กรณีเจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้หมุนเวียนต่อเดือน 100,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปี – 65 ปี
 • ใช้บ้าน อาคารพาณิชย์  คอนโด เป็นหลักประกัน โดยที่ผ่อนชำระกับสถาบันการเงินมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือปลอดภาระหนี้การผ่อนแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้ติดค้างผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน โดยต้องไม่เคยมีการชำระหนี้ล่าช้า ภายใน 6 เดือน ก่อนยื่นสมัคร

บ้านแลกเงิน วงเงิน 10 ล้าน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน อนุมัติไว วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท

สนใจสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน ปิดหนี้บัตรเครดิต

 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน ปิดหนี้บัตรเครดิต จำเป็นต้องใช้หลักประกันเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ  โดยหลักประกันที่สามารถใช้ได้ คือ บ้านพร้อมที่ดิน คอนโด อาคารพานิชย์ ที่ยังมีภาระผ่อนอยู่กับธนาคาร สถาบันการเงิน ซึ่งผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือปลอดภาระหนี้ผ่อนหมดแล้ว

สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์สำหรับผู้มีหลักประกันสินเชื่อ ผ่อนชำระมาแล้ว 3 ปี ขึ้นไป

 • กรุณากรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

 • การกดปุ่ม “ส่งข้อมูลสมัครออนไลน์” หมายความว่า คุณได้ยอมรับเงื่อนไขให้ธนาคารติดต่อกลับตามข้อมูลที่ระบุ เพื่อดำเนินการเรื่องสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน

การยินยอมเปิดเผยข้อมูล

 • ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลให้เว็บไซต์ www.finfavor.com และบริษัทพันธมิตรทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ finfavor”) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า ดังนี้ ชื่อ นามสกุล เบอร์มือถือ อีเมล์ อาชีพ รายได้ จังหวัด รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการติดต่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ข้าพเจ้า หรือเพื่อใช้สมัครสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้ finfavor จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงข้อมูลจากการติดต่อเพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอบริการ ข่าวสาร และผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต

  ทั้งนี้ finfavor ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จัดเก็บในฐานข้อมูลภายใต้การป้องกันความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัท  ในบางกรณี finfavor ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลภายนอกในนามของท่าน เช่น การนำเสนอ การสมัครผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย เพื่อทำให้ท่านแน่ใจว่ามีความปลอดภัย มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว / คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล