สินเชื่อบุคคลซิตี้ ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง ช่วยปิดหนี้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

0
3464
Citi Persional Loan

สินเชื่อบุคคลซิตี้ ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง  …ช่วยปิดหนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ผ่อนน้อย สบายนานสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระแบบสบายๆ ได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ที่ให้ คุณเบาใจ และรับความสุขที่ขยายมากกว่าใคร ด้วยยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยกว่ากับระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่าใคร ปิดหนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตก็ง่าย
ในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 2,000,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ ค้ำประกันใด ๆ

สิทธิประโยชน์

1. ผ่อนน้อย สบายนานสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระแบบสบายๆ ได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ที่ให้ คุณเบาใจ และรับความสุขที่ขยายมากกว่าใคร ด้วยยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยกว่า…. กับระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่าใคร
ในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน ผ่อนสบายๆสำหรับการปิดหนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

2. ความสะดวกในการสมัคร ที่ลูกค้าสามารถสมัครผ่านช่องทางการแฟ็กซ์เอกสาร คือเซ็นใบสมัครและส่งเอกสารให้บริษัทฯพิจรณาทางแฟกซ์ บริษัทฯจะพิจรณาให้เสมือนจริงทุกประการ

3. ความรวดเร็ว ระยะเวลาในการพิจรณาสินเชื่อตั้งแต่ลูกค้าเริ่มแฟ็กซ์เอกสารให้เจ้าหน้าที่ จนถึงการแจ้งอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้า ถ้าไม่มีเหตุติดขัด ณ จุดใด จะสามารถแจ้งผลการอนุมัติให้ลูกค้าทราบได้ประมาณภายใน 1 วันทำการ

4. เพียงพอกับทุกความต้องการ ด้วยเครดิตของคุณเอง ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 2,000,000 บาท พร้อม
5. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ ค้ำประกันใด ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
2. มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
3. ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

1. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 2,000,000 บาท
2. อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปี
3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 – 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ ค้างชำระ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ค้างชำระ
4. การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ  เริ่มต้น 13.99% ต่อปี