สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

0
1936
TMB Refinance

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์  เป็นเงินกู้ที่โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณเพื่อเคลียร์หนี้บัตรเครดิต ปิดหนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล หรือหนี้จากบัตรกดเงิน ช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ย และจ่ายค่างวดต่อเดือนน้อยลง ด้วยอัตราดอกเบี้ยถูก 10% ต่อปี นานถึง 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน  สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี

สิทธิประโยชน์

1. เป็นเงินกู้ ที่โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ เพื่อให้คุณไปเคลียร์หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล หรือ หนี้จากบัตรกดเงิน ได้ด้วยตัวคุณเอง
2. ช่วยให้คุณประหยัดดอกเบี้ย และจ่ายค่างวดต่อเดือนน้อยลง ผ่อนสบายใจสำหรับการปิดหนี้บัตรเครดิต หรือรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต
3. อัตราดอกเบี้ยถูก 10% ต่อปี นานถึง 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
5. ผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. อายุ  ระหว่าง 20-60 ปี
3. รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน
3.1 พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน
3.2 ประกอบธุรกิจส่วนตัว : มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
กำหนดตามอาชีพ และรายได้ประจำต่อเดือน ดังนี้

 1. รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท อาชีพ
  1.1 พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 27% ต่อปี (CPR+9%)
  1.2 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 28% ต่อปี (CPR+10%)
 2. รายได้ประจำต่อเดือน30,001 – 50,000 บาท
  2.1 พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ24% ต่อปี (CPR+6%)
  2.2 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 26% ต่อปี (CPR+8%)
 3. รายได้ประจำต่อเดือน50-001 – 100,000 บาท
  3.1 พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ22% ต่อปี (CPR+4%)
  3.2 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 26% ต่อปี (CPR+8%)
 4. รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป
  4.1 พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20% ต่อปี (CPR+2%)
  4.2 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว22% ต่อปี (CPR+4%)