สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี สไมล์ แคช

0
3245
กรุงศรี สไมล์ แคช

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี สไมล์ แคช  ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
สมัคเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป ให้คุณบริหารการใช้จ่ายด้วยตัวคุณเองทุกครั้งที่ชำระคืน  ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์

1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
2. สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป ให้คุณบริหารการใช้จ่ายด้วยตัวคุณเองทุกครั้งที่ชำระคืน
3. อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
4. ฟรี ค่าอากรแสตมป์
5. ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นหลังได้รับการอนุมัติ
สะดวกด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

หมายเหตุ * อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 19.99% ต่อปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และได้รับอนุมัติวงเงินโอนเข้าบัญชี
ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลตามรายได้ และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

** วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
***อนุมัติภายใน 1 วันทำการ กรณี สมัครผ่านช่องทางการสแกนที่สาขาของธนาคารเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 20 – 59 ปี
2. เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารรวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
3. อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน
5. มีบัญชีเงินเดือน (Payroll) กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน

พิเศษ! อัตราดอกเบี้ยเพียง 9.99% ตลอด 3 เดือนแรก* อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแน่นอน (รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีแล้วเลือกผ่อนชำระเป็นงวดๆ)

วงเงินสินเชื่อ (บาท) 30,000 – 59,999
1. งวดที่ 1 – 3 9.99%ต่อปี
2. งวดที่ 4 เป็นต้นไป 28%

วงเงินสินเชื่อ (บาท) 60,000 – 99,999
1. งวดที่ 1 – 3 9.99% ต่อปี
2. งวดที่ 4 เป็นต้นไป 26%

วงเงินสินเชื่อ (บาท) 100,000 – 149,999
1. งวดที่ 1 – 3 9.99% ต่อปี
2. งวดที่ 4 เป็นต้นไป 24%

วงเงินสินเชื่อ (บาท)150,000 – 299,999
1.งวดที่ 1 – 3 9.99% ต่อปี
2.งวดที่ 4 เป็นต้นไป 23%

วงเงินสินเชื่อ (บาท)300,000 ขึ้นไป
1. งวดที่ 1 – 3 9.99% ต่อปี
2. งวดที่ 4 เป็นต้นไป 19.99% อัตราดอกเบี้ยแบบชำระคืนขั้นต่ำ (ลูกค้าสามารถเบิกถอนเองจากบัตรหรือวิธีอื่นๆ ตามสะดวก)

ยอดเงินต้นคงค้าง อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (ต่อปี)
ส่วนที่น้อยกว่า 60,000 บาท 28%
ตั้งแต่ 60,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท 26%
ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท 25%
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 22.99% ตารางรายละเอียดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ อัตราค่าบริการ/ค่าปรับ
ดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1.1 ดอกเบี้ย
1.1.1 เงินต้นส่วนที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ทันที
เมื่อสินเชื่อได้รับอนุมัติ
– สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
สินเชื่อได้รับอนุมัติ 30,000 – 59,999 บาท 28% ต่อปี
สินเชื่อได้รับอนุมัติ 60,000 – 99,999 บาท 26% ต่อปี
สินเชื่อได้รับอนุมัติ 100,000 – 149,999 บาท 24% ต่อปี
สินเชื่อได้รับอนุมัติ 150,000 – 299,999 บาท 23% ต่อปี
สินเชื่อได้รับอนุมัติ 300,000 บาทขึ้นไป 19.99% ต่อปี
(โปรแกรม Payroll Package งวดที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี)
– สำหรับเจ้าของกิจการ
สินเชื่อได้รับอนุมัติ 30,000 – 59,999 บาท 28% ต่อปี
สินเชื่อได้รับอนุมัติ 60,000 – 99,999 บาท 27% ต่อปี
สินเชื่อได้รับอนุมัติ 100,000 – 149,999 บาท 26% ต่อปี
สินเชื่อได้รับอนุมัติ 150,000 – 299,999 บาท 25% ต่อปี
สินเชื่อได้รับอนุมัติ 300,000 บาทขึ้นไป 22.99% ต่อปี