สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ไทยพาณิชย์

0
1325
Speedy Loan ไทยพาณิชย์

สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ไทยพาณิชย์  สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ 1 วันสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  และ3 วันสำหรับบัญชีธนาคารอื่น  วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

สิทธิประโยชน์

 1. สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 2. เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
  1 วันสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  3 วันสำหรับบัญชีธนาคารอื่น
 3. วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
  20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
  30,001 บาทขึ้นไป ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
  300,000 บาทขึ้นไป ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 2. รายได้ขั้นต่ำ
  2.1 20,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
  2.1 30,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
  1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สำหรับสินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)
   • วงเงินอนุมัติ >= 250,000
    เจ้าของกิจการ 23.5% พนักงานประจำ 21.5%
   • วงเงินอนุมัติ 100,000 – 249,999
    เจ้าของกิจการ 25.5%
    พนักงานประจำ 23.5%
   • วงเงินอนุมัติ 50,000 – 99,999
    เจ้าของกิจการ 27.5%
    พนักงานประจำ 25.5%
   • วงเงินอนุมัติ 30,000 – 49,999
    เจ้าของกิจการ 28.0%
    พนักงานประจำ 28.0%
   • วงเงินอนุมัติ <30,000
    เจ้าของกิจการ 28.0%
    พนักงานประจำ 28.0%
 • การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฎิทิน
 • วงเงินสูงสุด ที่สามารถให้กู้ยืมได้ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
 • หลักประกัน ไม่มี