สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Loan ธนชาต

0
3182
FLASH Loan ธนชาต

สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Loan ธนชาต รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีและชำระคืนโดยการแบ่งจ่ายรายเดือนเดือนละเท่าๆ กันตามระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน  ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาทขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร  อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน

สิทธิประโยชน์

1. เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ให้สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาและเจ้าของกิจการ
2. ลูกค้าได้รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีและชำระคืนโดยการแบ่งจ่ายรายเดือนเดือนละเท่าๆ กันตามระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก
3. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
4. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาทขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร
5. อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก
6. เป็นสินเชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
7. อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 18%* ต่อปี
8. ให้วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
9. ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน
10. รับเงินโอนได้ภายใน 2 วันทำการนับจากวันอนุมัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  พนักงานบริษัท อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อน จะต้องไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
  เจ้าของกิจการ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อน จะต้องไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์
 2. สัญชาติไทยเท่านั้น
 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 4. รายได้ประจำ
  พนักงานบริษัท ขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อเดือน
  เจ้าของกิจการ เงินหมุนเวียนในบัญชีไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อเดือน
 5. อายุการทำงาน / กิจการ
  พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  เจ้าของกิจการดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. ผ่านการตรวจสอบเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย 16-28% คำนวนแบบลดต้นลดดอก
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 3%หรือ 500 บาท
ระยะเวลาการผ่อนคืน 12-60 เดือน

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินคืน 2.5% ของวงเงินอนุมัติ