30 C
bangkok
Monday, September 4, 2023
การใช้บัตรและสินเชื่อ

การใช้บัตรและสินเชื่อ

วิธีการใช้บัตรเครดิต วิธีใช้บัตรกดเงินสด วิธีขอสินเชื่อเงินสด บริการสอบถามยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือ บริการเพิ่มวงเงินบัตรและสินเชื่อ รวมถึงการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ สมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ และสมัครสินเชื่อเงินสดออนไลน์

สรุป สรุป 11 สาเหตุที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อ ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

11 สาเหตุที่ทำให้คุณถูกปฏิเสธสินเชื่อ ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

สรุปจากประสบการณ์จริง 11 สาเหตุที่ทำให้คุณถูกปฏิเสธสินเชื่อ ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต จากที่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการสมัครบัตรเครดิต สมัครบัตรกดเงินสด และการสมัครสินเชื่อบุคคล พบว่า ผู้สมัครหลายท่านถูกปฏิเสธสินเชื่อไปด้วยเหตุผลง่ายๆ...
คัมภีร์ขั้นที่ 9 การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

คัมภีร์ขั้นที่ 9 การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต จะชำระหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างไร คัมภีร์ขั้นสุดท้าย เป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้บัตรเครดิตก็คือการชำระหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต  คุณสามารถชำระหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตได้โดยดูจากเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ธนาคารจะจัดส่งให้กับคุณตามรอบบัญชีบัตรเครดิตที่คุณมีอยู่ คุณสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตนี้ไปชำระเงินที่สาขาของธนาคารหรือพาร์ทเนอร์ที่รับชำระของธนาคาร เช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารพันธมิตรที่แจ้งไว้    นอกจากนี้บางธนาคารอาจจะอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถตัดบัญชีบัตรเครดิตผ่านบัญชีออมทรัพย์ของคุณ   ชำระผ่าน...
คัมภีร์ขั้นที่ 8 เมื่อได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต

คัมภีร์ขั้นที่ 8 เมื่อได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต ต้องทำอย่างไร

เมื่อได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต จะได้รับบัตรเครดิตอย่างไร ต้องทำอย่างไร สำหรับผู้ทำบัตรเครดิตเป็นครั้งแรกหรือเป็นผู้สมัครหน้าใหม่จริงๆคุณอาจจะไม่รู้  หรืออาจมีคำถามว่าเมื่อคุณส่งเอกสารใบสมัครบัตรเครดิตไปแล้วและได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตคุณจะต้องทำอะไรต่อและสิ่งที่คุณได้รับคืออะไร ในที่นี้จะขออธิบายให้เห็นภาพรวมของการสมัครบัตรเครดิตว่าหลังจากที่ธนาคารได้รับใบสมัครบัตรเครดิตพร้อมเอกสารประกอบแล้วธนาคารจะนำเอกสารไปบันทึกข้อมูลและเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตให้กับคุณ  เมื่อคุณได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตแล้วธนาคารจะทำการส่งข้อมูลของคุณไปผลิตบัตรเครดิตและบรรจุซองเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต  จากนั้นธนาคารจะจัดส่งบัตรเครดิตไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้ในการรับบัตรเครดิต   ซึ่งโดยทั่วไปซองเอกสารบัตรเครดิตที่คุณได้รับ จะประกอบด้วยบัตรเครดิต  คู่มือการใช้บัตรเครดิต ...
คัมภีร์ขั้นที่ 7 ติดตามผลการสมัครบัตรเครดิต

คัมภีร์ขั้นที่ 7 ติดตามผลการสมัครบัตรเครดิต

ติดตามผลการสมัครบัตรเครดิต ทำได้ช่องทางไหนบ้าง? ขั้นตอนที่สำคัญต่อมา เมื่อคุณส่งเอกสารสมัครบัตรเครดิตไปแล้วคุณจะติดตามผลการสมัครบัตรเครดิตอย่างไร  คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าบัตรเครดิตที่คุณสมัครไปนั้นได้รับการพิจารณาแล้วหรือยัง?   ได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตและคุณจะมีบัตรเครดิตใช้กับเขาได้หรือไม่?  การติดตามผลจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญซึ่งหลายคนในเมื่อไม่ทราบข้อมูลก็จะไม่รู้ว่าจะติดต่อสอบถามไปที่ช่องทางใด ในการติดตามผลการสมัครบัตรเครดิต มีหลายช่องทางในการติดตาม โดยคุณสามารถติดต่อไปยังธนาคารที่คุณยื่นใบสมัครบัตรเครดิตไปได้โดยตรง  ซึ่งทางธนาคารจะสอบถามข้อมูลของผู้สมัครบัตรเครดิตเบื้องต้นจากนั้นก็จะให้ข้อมูลผลการพิจารณาใบสมัครบัตรเครดิต โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถติดต่อสอบถามผลการสมัครบัตรเครดิต...
คัมภีร์ขั้นที่ 6 ช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิต (สมัครบัตรเครดิตออนไลน์)

คัมภีร์ขั้นที่ 6 ช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิต (สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ และปกติ)

ทางเลือกช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิต (สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ / สมัครทั่วไป) จาก 5 ขั้นหลักที่ผ่านมา  เมื่อคุณเตรียมตัวพร้อมในการสมัครบัตรเครดิตแล้ว  ถึงขั้นนี้จะเป็นการอธิบายว่าคุณต้องสมัครบัตรเครดิตที่ไหน สมัครบัตรเครดิตกับใคร...
คัมภีร์ขั้นที่ 5 ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้สมัครบัตรเครดิต ดูอะไรบ้าง

คัมภีร์ขั้นที่ 5 ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้สมัครบัตรเครดิต ดูอะไรบ้าง?

ในการอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้สมัครบัตรเครดิต ธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง? คัมภีร์ขั้นนี้ถือเป็นขั้นทำใจหรือขั้นเตรียมใจสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตหลายๆ คน  เนื่องจากผู้ต้องการทำบัตรเครดิตบางคนอาจเคยถือบัตรเครดิตมาก่อนหน้านี้แล้วหลายใบ   แต่กับอีกหลายคนพึ่งจะเป็นผู้สมัครบัตรเครดิตหน้าใหม่จึงอยากจะทราบว่าการที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้สมัครบัตรเครดิตเขาดูอะไรบ้าง  แล้วเรามีสิทธิหรือมีโอกาสจะได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตหรือไม่   ซึ่งหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า ตนเองรายได้ต่อเดือนสูงอยู่ อย่างน้อยก็สูงกว่า...
คัมภีร์ขั้นที่ 4 เตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครบัตรเครดิต

คัมภีร์ขั้นที่ 4 เตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครบัตรเครดิต

สิ่งสำคัญที่ต้องทำในเตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครบัตรเครดิต เตรียมการมาได้แล้ว 3 ขั้นแล้วซึ่งคุณน่าจะได้ข้อสรุปแล้วว่าจะสมัครบัตรเครดิตใบใดกับธนาคารหรือสถาบันการเงินใด   คัมภีร์ขั้นต่อไปนี้จะเป็นการเตรียมเอกสารที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้สำหรับการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทั้งการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ และแบบสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ เอกสารที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิตนั้น จะขึ้นอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คุณยื่นใบสมัครบัตรเครดิตว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารใดบ้างซึ่งสามารถดูได้จากใบสมัครบัตรเครดิตของธนาคาร หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ชักชวนคุณทำบัตรเครดิตโดยตรง  โดยทั่วไปการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการสมัครบัตรเครดิตจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารประกอบที่สำคัญ...
คัมภีร์ขั้นที่ 3 ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสมัครบัตรเครดิต

คัมภีร์ขั้นที่ 3 ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสมัครบัตรเครดิต

ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ที่คุณต้องการสมัครบัตรเครดิต เมื่อคุณทราบวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตของคุณแล้ว ต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่คุณต้องการสมัครว่า คุณจะเลือกสมัครบัตรเครดิตประเภทใดที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ และจะเลือกสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิตใด โดยทั่วไปในเมืองไทยหากคุณต้องการสมัครบัตรเครดิตจะมียี่ห้อบัตรเครดิตให้คุณเลือกหลายแบรนด์ ได้แก่  VISA , MasterCard...
ทราบวัตถุประสงค์การสมัครบัตรเครดิตของคุณเอง

คัมภีร์ขั้นที่ 2 ทราบวัตถุประสงค์การสมัครบัตรเครดิตของคุณเอง

อยากทำบัตรเครดิต ต้องทราบวัตถุประสงค์การสมัครบัตรเครดิตของคุณ ในขั้นตอนของการสมัครบัตรเครดิตขั้นนี้คุณควรจะทราบวัตถุประสงค์ของตนเองให้แน่ชัดว่า ต้องการสมัครบัตรเครดิตไปเพื่ออะไร และการทำบัตรเครดิตใบนั้นเมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตมาแล้ว จะใช้เป็นประโยชน์เพื่อคุณได้อย่างไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบัตรเครดิตจะถูกใช้แทนการใช้จ่ายเงินสด ในรูปแบบหลักๆ ได้แก่ ใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้า...
บริการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว เพิ่มวงเงินถาวร

วิธีขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ขอวงเงินบัตรเพิ่มเติม การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ขอวงเงินเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิตนั้น สามารถทำเรื่องกับธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อขอเพิ่มวงเงินซึ่งมีทั้งการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตฉุกเฉิน เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว และเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวร โดยสิ่งที่ผู้ถือบัตรต้องทราบ บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้ เครดิต รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร  15,000...