31.8 C
bangkok
Sunday, March 19, 2023
SME สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

SME สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อ SME สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการเงินลงทุนสำหรับการเติบโตทางธุรกิจ เสนอสินเชื่อ SME เพื่อสนับสนุนการลงทุน ขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม

No posts to display