32.6 C
bangkok
Friday, September 1, 2023

สินเชื่อบุคคลพรอมิส เราเข้าใจคุณ

อนุมัติสูงสุด 300,000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส อนุมัติไวใน 1 ชั่วโมง

สินเชื่อบุคคลพรอมิส

เรารู้ว่า… คุณกำลังสู้เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรักที่สุดอยู่
เรารู้ว่า… คุณจะต้องทำได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
และเราพร้อม เคียงข้างเพื่อซัพพอร์ตคุณเรื่องเงิน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • เงินสดพร้อมใช้อนุมัติให้ไว* กว่าเดิม
  สมัครง่าย  อนุมัติไวใน 1 ชั่วโมง*
 • เงินเดือนสมัคร เริ่ม 8,000 บาท
 • สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา
วงเงินอนุมัติ
 • ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท

วงเงินสูงสุด 300,000 บาท

ผ่อนต่อเดือนน้อย นานสูงสุด 102 เดือน

ดอกเบี้ยถูก เริ่มต้นเพียง 15%

กู้สบายใจ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส อนุมัติไวใน 1 ชั่วโมง สูงสุด 300,000 [km

สินเชื่อบ้านแลกเงินอนุมัติง่าย

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส อนุมัติไวใน 1 ชั่วโมง

สนใจสมัครสินเชื่อบุคคลพรอมิส

สมัครผ่านออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องไปสาขา
สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส อนุมัติไวใน 1 ชั่วโมง
วงเงินอนุมัติ
 • วงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคลจะพิจารณาจากเงินเดือนหรือรายได้ประจำของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกินความสามารถในการชำระเงินคืน
 • หากมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดของสินเชื่อเงินก้อนจะไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • หากรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ ไม่เกิน 300,000 บาท อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 102 เดือน (8 ปี 6 เดือน)
 • ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 450 บาท*
  • * ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 300 – 450 บาท จะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินต้นที่คงเหลือในปัจจุบัน
จุดเด่นของสินเชื่อบุคคลพรอมิส และสิทธิประโยชน์
 •  สมัครง่าย   อนุมัติไวใน 1 ชั่วโมง*
 • ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท*
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา

* กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัคร

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

* หากยื่นเอกสารครบถ้วนภายใน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้องด้านเอกสาร หรือระบบ จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมง หรือภายในวันถัดไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. บุคคลที่อายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี
 2. จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย
 3. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป
 4. ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 5. อายุการทำงานปัจจุบัน 1 เดือนขึ้นไป
 6. มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
 7. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  **หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
เอกสารการสมัคร
 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน
อัตราดอกเบี้ย
สำหรับลูกค้าใหม่ที่กำลังมองหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ พรอมิสเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15.00% – อัตราสูงสุด 25% ต่อปีโดยแบ่งเป็นดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0.00%-10.00% ต่อปี

* อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้กฏระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดนี้ ตามกำหนดวันชำระรายเดือนที่บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม สินเชื่อบุคคลพรอมิส

วิธีการคํานวณดอกเบี้ย (ปัดเศษทศนิยมทิ้ง)

ยอดดอกเบี้ยเงินกู้ = เงินต้นคงค้าง x ดอกเบี้ยเงินกู้ x จํานวนวันในแต่ละรอบบัญชี ÷ 365

ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน = เงินต้นคงค้าง x ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน x จํานวนวันในแต่ละรอบบัญชี ÷365

 

รูปแบบการชำระคืนเงินกู้
รูปแบบการชำระคืนเงินกู้ เป็นการคิดอัตราการชำระขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า ดังต่อไปนี้
3% ของยอดคงเหลือ (ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) หรือไม่ต่ำกว่า 300 บาท

ตัวอย่างการคำนวณยอดชำระขั้นต่ำ
3% ของยอดคงเหลือ 5,000 คิดเป็น 150 บาท แต่เนื่องจากต่ำกว่า 300 บาท ยอดชำระเงินขั้นต่ำจึงคิดเป็น 300 บาท*

ตัวอย่างการชำระคืน 1

 • รับวงเงิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0.00-10.00% ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 102 เดือน (8 ปี 6 เดือน) ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 450 บาท*
* ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 300 – 450 บาท จะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินต้นที่คงเหลือในปัจจุบัน

ตัวอย่างการชำระคืน 2

 • รับวงเงิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0.00-10.00% ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 178 เดือน (14 ปี 10 เดือน) เดือน ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 900 บาท*
* ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 300 – 900 บาท จะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินต้นที่คงเหลือในปัจจุบัน

 • ทั้งนี้ หากลูกค้าชำระคืนทุกเดือนด้วยยอดชำระเงินขั้นต่ำ ระยะเวลาในการผ่อนชำระจะยาวนานขึ้น ที่สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสลูกค้าสามารถชำระคืนได้อย่างอิสระ แม้จะชำระเกินกว่ายอดชำระเงินขั้นต่ำ ไม่ตรงวันครบกำหนดชำระ ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถชำระเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสได้ด้วยตนเอง

*คำนวณโดยไม่มีการกู้เพิ่ม
*คำนวณโดยการผ่อนชำระตามกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

โปรโมชั่น พรอมิส

 • “สินเชื่อส่วนบุคคล พรอมิส” เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ขอแนะนำโปรโมชั่นพิเศษ
 • โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครวันนี้ที่นอกจุดบริการพรอมิส รับฟรี กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิลายลิขสิทธิ์หมาจ๋า มูลค่า 590.-
สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสโดยสมัครผ่านช่องทางนอกจุดบริการ
16 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)  และยื่นเอกสารการสมัครครบ ณ จุดสมัคร จะได้รับ
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิลายลิขสิทธิ์หมาจ๋า มูลค่า 590.-
สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส สมัครง่าย อนุมัติไวใน 1 ชั่วโมง

สมัครสินเชื่อบุคคลพรอมิส อนุมัติไว

สมัครออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องไปสาขา